1 2

Cần mua đất Mỹ Phước 3

Công ty đang cần mua đất khu i Mỹ Phước 3 quanh công ty King Tech trong bán kính 1km, mua đất khu i Mỹ Phước 3 công ty lo mọi thủ tục công chứng sang tên...
Công ty cần mua đất các lô I41, lô I42, lô I43 Mỹ Phước 3 với diện tích lớn nhỏ, yêu cầu cần mua đất khu i Mỹ Phước 3 là đất chính chủ, không qua môi giới...
Cần mua đất khu I Mỹ Phước 3 tại tất cả các tuyến đường, không yêu cầu hướng hay diện tích, mua đất Mỹ Phước 3 khu I chồng tiền ngay, mua giá cao...