1 2

Giới thiệu

Hiện nnay khu công nghiệp Mỹ Phước 3 với nhiều công ty, tập đoàn lớn của nước ngoài đang hoạt động, tạo nhiều công ăn việc làm cho công nhân...