Hợp đồng thuê mặt bằng được rất nhiều người tìm kiếm và quan tâm đối với cả người chủ nhà cần cho thuê và người cần thuê nhà.

Mẫu hợp đồng thuê mặt bằng mới nhất.

Dưới đây là mẫu hợp đồng thuê mặt bằng mới nhất bạn có thể tham khảo:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

 

––²——

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ….  tháng   ….  năm ……….

 

 

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

(V/v cho thuê căn hộ số: ……….,Khu căn hộ ……….,đường ………,ấp 5,xã ………,huyện …….., Tp ………).

 

 • Hợp đồng thuê nhà này được lập vào ngày …….. tháng …… năm …. bởi các bên:

 

BÊN CHO THUÊ : (Dưới đây được gọi tắt là Bên A):

Họ tên                        : ……………… Năm sinh: ……..

 

CMND số                   : ………..Cấp ngày  : …/…/…..   Nơi cấp  : Công an Tp. ………

 

Địa chỉ                       : ……………………………………………………………………

Điện thoại                  : ……………………………………………………………………

 

 

Bên A là Chủ sở hữu của căn hộ cho thuê số: 05 – 01– A2 (E1.02),Khu căn hộ Phú Hoàng Anh 1, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.

 

BÊN THUÊ: (Dưới đây được gọi tắt là Bên B):

Họ tên                        : ……………… Năm sinh: ……..

 

CMND số                   : ………..Cấp ngày  : …/…/…..   Nơi cấp  : Công an Tp. ………

 

Địa chỉ                       : ……………………………………………………………………

Điện thoại                  : ……………………………………………………………………

 

 

 

 

 • Hai Bên cùng nhau ký kết hợp đồng thuê nhà với nội dung như sau:

 

Điều 1. THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CĂN HỘ CHO THUÊ:

1.1 Bên A đồng ý cho Bên B thuê toàn bộ căn hộ số: …………………………………………………………………….

1.2 Bên B đồng ý thuê toàn bộ căn hộ theo như điều 1.1 nói trên để dùng vào một mục đích Làm nơi kinh doanh cho Bên B hoặc cho thuê lại.

1.3 Hiện trạng căn hộ như chủ đầu tư bàn giao phục lục trang nội thất đính kèm.

Nếu bên B sử dụng không đúng mục đích hoặc có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình ở nhà thuê thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Bên A và pháp luật.

ĐIỀU 2. THỜI HẠN THUÊ VÀ GIÁ CẢ THANH TOÁN:

 • Thời hạn thuê:

-Thời hạn thuê: ……………………………………………………………………

– Sau thời hạn trên, Bên A ưu tiên cho Bên B được gia hạn hợp đồng thuê (nếu Bên A tiếp tục cho thuê căn hộ trên và Bên B có nhu cầu thuê tiếp) trên tinh thần hai bên cùng thương lượng, thoả thuận lại hợp đồng và giá thuê theo giá thị trường tại thời điểm đó.

2.2 Giá thuê:

2.2.1 Giá thuê nhà là : ………………………………, giá này là cố định và không thay đổi trong suốt thời hạn thuê.

 • Giá thuê không bao gồm:
 • Tất cả các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trường hợp Bên B có nhu cầu lấy hóa đơn thuế, phí, lệ phí thì Bên B phải thanh toán các khoản thuế, phí, lệ phí cho thuê nhà theo qui định của pháp luật Việt Nam.
 • Các chi phí điện, nước, gas, điện thoại, phí quản lý căn hộ, phí thuê bao truyền hình cáp, phí dịch vụ internet…Hàng tháng do Bên B sử dụng trong thời gian thuê nhà.

2.2.2 Phương thức thanh toán:

 • Đến hạn tiền nhà Bên B sẽ chuyển khoản vào tài khoản Bên A.

 

 • Tiền cọc: ………………………………- Số tiền đặt cọc sẽ được Bên A trả lại cho Bên B sau khi hết hạn Hợp Đồng Thuê Nhà. Bên B giao trả cho Bên A căn hộ và thanh toán đủ các chi phí điện, nước, gas, điện thoại, truyền hình cáp, internet, phí quản lý….Cũng như các chi phí do mất mát, hư hỏng căn hộ, trang thiết bị nội thất do Bên B sử dụng trong thời gian ở nhà thuê (nếu có).
 • Trả trước thường kỳ một (01) tháng tiền thuê nhà một lần vào ngày …. đến ngày …. của hàng tháng .

 

ĐIỀU 3. HAI BÊN CÙNG XÁC ĐỊNH TRÁCH NHIỆM NHƯ SAU:

3.1 TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A:

3.1.1 Giao nhà và các trang thiết bị tiện nghi cho thuê do Bên A tự mua và lắp đặt trong căn hộ theo danh sách trang thiết bị đã thoả thuận đúng ngày hợp đồng có giá trị.

3.1.2 Đảm bảo quyền sử dụng trọn vẹn của Bên thuê trong suốt thời hạn thuê nhà.

3.1.3 Hỗ trợ liên hệ công ty quản lý tòa nhà sửa chữa kịp thời những hư hỏng về phần xây dựng (như chống dột, nền, móng, tường…Không phải do bên thuê gây ra) và các hư hỏng về hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước khi xảy ra trong thời gian sớm nhất có thể, kể từ ngày nhận được thông báo từ bên thuê nhà (nếu có).

3.2 TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B:

3.2.1 Trả tiền nhà đúng hạn theo điều 2,mục 2.2.2.Nếu quá bảy (07) ngày của kỳ hạn thanh toán nhưng Bên B vẫn chưa thanh toán khoản tiền thuê phải trả thì Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng Thuê Nhà trước thời hạn mà không phải trả lại tiền cọc.

3.2.2 Sử dụng nhà đúng mục đích theo Điều 1 khoản 1.2 hợp đồng này. Khi cần sửa chữa, cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng phải được sự đồng ý trước của Bên A bằng văn bản và phải tuân thủ các quy định về xây dựng cơ bản của Việt Nam cũng như các qui định của Công ty Quản Lý tòa nhà.

3.2.3 Có trách nhiệm bảo quản nhà thuê và các trang thiết bị nội thất do Bên A cung cấp. Chịu trách nhiệm và thanh toán về những mất mát, hư hỏng nhà thuê, các trang thiết bị nội thất cũng như các tác hại gây ra cho bên thứ ba trong khi sử dụng nhà thuê. Tự bảo quản các tư trang và đồ đạc cá nhân.

3.2.4 Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn về PCCC và trật tự an ninh chung trong khu vực cư trú. Chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu để xảy ra việc cháy, nổ…làm hư hỏng nhà thuê.

3.2.5 Trường hợp Bên B có nhu cầu thay đổi người tạm trú, lưu trú tại căn hộ thuê thì phải thông báo trước và được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A để làm thủ tục đăng ký lưu trú, tạm trú tạm vắng.

3.2.5 Phải thanh toán đầy đủ tất cả các khoản tiền điện, nước, điện thoại, phí thuê bao truyền hình cáp, phí quản lý, phí dịch vụ internet… Trong quá trình sử dụng nhà trước khi thanh lý hợp đồng thuê nhà này.

3.2.6 Trao trả nhà và trang thiết bị do Bên A cung cấp trong tình trạng hoạt động bình thường và nguyên vẹn như lúc giao (ngoại trừ những hao mòn tự nhiên) cho Bên A khi hợp đồng hết thời hạn hiệu lực.

 

3.2.7 Bên B chịu trách nhiệm sửa chữa (hoặc bồi thường) mọi mất mát, hư hỏng căn hộ, trang thiết bị nội thất trong quá trình sử dụng nhà thuê. Bên B có trách nhiệm liên hệ trực tiếp công ty Quản Lý tòa nhà về việc bảo trì những hư hỏng như : điện, nước và các hư hỏng khác… của căn nhà thuê trong thời gian thuê.

 

ĐIỀU 4: HAI BÊN CÙNG CAM KẾT:

4.1 Chấm dứt hợp đồng:

4.1.1  Trường hợp Bên A muốn chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn hợp đồng thì phải báo trước cho Bên B ít nhất một (01) tháng trước khi chấm dứt hợp đồng.Và phải trả lại cho Bên B khoản tiền cọc ………………………………và đồng thời bồi thường cho Bên B một khoản tiền tương đương ………………………………,ngay sau khi Bên B thanh toán xong các chi phí làm hư hỏng, mất mát nhà, trang thiết bị nội thất cũng như các chi phí điện, nước, điện thoại, phí thuê bao truyền hình cáp, phí internet, phí quản lý… do Bên B sử dụng nhưng chưa được thanh toán (nếu có) ngay khi chấm dứt hợp đồng.

4.2 Thực hiện đúng nội dung hợp đồng này. Khi có sự tranh chấp hoặc một bên vi phạm hợp đồng thì hai bên sẽ bàn bạc thống nhất trên tinh thần đoàn kết. Nếu không giải quyết được thì phán quyết của toà án sẽ là phán quyết cuối cùng và Bên thua kiện phải chịu toàn bộ án phí.

4.3  Trong trường hợp cả hai bên cùng đồng ý chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Bên A sẽ trả lại tiền đặt cọc cho Bên B.Sau khi Bên B đã thanh toán hết các chi phí làm hư hỏng, mất mát nhà, trang thiết bị nội thất cũng như các chi phí do Bên B sử dụng.

4.4 Khi thời hạn hợp đồng thuê nhà kết thúc, trường hợp hai bên muốn gia hạn hợp đồng thì phải thông báo cho nhau ít nhất là một (01) tháng trước khi hợp đồng này hết hạn. Hai Bên sẽ thoả thuận để ký kết hợp đồng Thuê Nhà mới với các điều kiện, giá cả do hai Bên thương lượng, thoả thuận lại.

 

4.5 Việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà được thực hiện trong các trường hợp sau:

 • Hợp đồng hết thời hạn giá trị.
 • Căn nhà bị buộc phải dỡ bỏ theo quyết định của các cấp có thẩm quyền.

 

 

Trong trường hợp trên,Bên A sẽ trả lại tiền cọc và tiền thuê nhà trả trước (nếu có) đã nhận của Bên B trong vòng không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày hai Bên cùng đồng ý chấm dứt hợp đồng thuê này, sau khi đã chi trả các chi phí hư hỏng, mất mát nhà, trang thiết bị nội thất cũng như các khoản phí như: điện, nước, điện thoại, phí quản lý, phí thuê bao truyền hình cáp, phí dịch vụ internet… Do Bên B sử dụng trong thời gian thuê nhà.

 

Hợp đồng này được lập thành ba (03) bản gốc; mỗi bản gồm bốn (04) trang có cùng giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký. Mỗi bên giữ một (01) bản.

      Chữ ký Bên A                                                                            Chữ ký Bên B

   (Bên cho thuê nhà)                                                                         (Bên thuê nhà)

 

 

 

 

 

       Họ và tên:……………………………….                    Họ và tên:………………………………

Một số lưu ý khi điền thông tin vào mẫu hợp đồng thuê mặt bằng

 • Thông tin trong hợp đồng phải được điền đầy đủ chính xác dựa theo số CMND, Sổ Hồng nhà cho thuê
 • Các bên cần thỏa thuận thống nhất những điều khoản cơ bản về: diện tích chính xác của mặt bằng cho thuê, thời gian cho thuê, mục đích thuê, giá cả cho thuê. Đặc biệt, các bên cần chú ý những điều khoản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của 2 bên  trong quá trình thực hiện hợp đồng.
 • Khi bên thuê nhà chậm trả mặt bằng thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê trả lại tài sản thuê, trả tiền thuê trong thời gian chậm trả và phải bồi thường thiệt hại; bên thuê phải trả tiền phạt vi phạm do chậm trả tài sản thuê, nếu có thỏa thuận.Bên thuê phải chịu rủi ro xảy ra đối với tài sản thuê trong thời gian chậm trả.
 • Trường hợp hai bên thỏa thuận việc trả tiền thuê theo kỳ hạn thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nếu bên thuê không trả tiền trong ba kỳ liên tiếp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

 

Có cần phải Công chứng, chứng thực Hợp đồng thuê mặt bằng hay không?

Hiện nay, pháp luật Việt Nam không có quy định bắt buộc phải công chứng, chứng thực các Hợp đồng cho thuê Nhà hoặc cho thuê quyền sử dụng đất, mà việc công chứng, chứng thực là tự nguyện và theo yêu cầu của một/các bên. Vì thế các Hợp đồng thuê nhà đất có thể được các bên ký tay với nhau, nghĩa là mua một mẫu hợp đồng ở tiệm photo hoặc tìm một mẫu hợp đồng trên mạng rồi in thì có thể ghi đầy đủ thông tin chủ thể, nhà đất,… và tiến hành ký tên thì sẽ có hiệu lực.

Do pháp luật không yêu cầu công chứng, chứng thực đối với các Hợp đồng thuê nhà đất nên trường hợp các bên tự thực hiện không có người hướng dẫn thì cần phải nắm rõ một số thỏa thuận để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình cho thật tốt. Còn nếu để an toàn thì nên nhờ luật sư tư vấn thêm.

Posted by & filed under Pháp lý.

  Bài viết liên quan

 • Lô J16 Mỹ Phước 3
  Pháp Lý Đất Mỹ Phước 3 – Sổ Hồng Đầy Đủ, Kí Sang Tên Ngay

  Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, nằm tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, là một trong những địa điểm đắc địa thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động. 1. **Sổ Hồng Đầy Đủ:** Đất Mỹ Phước 3 được phát triển với sự… Chi tiết »

 • Văn Phòng Công Chứng Uyên Hưng
  Văn Phòng Công Chứng Uyên Hưng địa chỉ và chức năng

  Văn phòng Công chứng Uyên Hưng  với đội ngũ chuyên viên nhiều kinh nghiệm, phẩm chất đạo đức tốt và phương châm phục vụ “ Đúng pháp luật, chính xác, nhanh gọn, đáp ứng tốt nhu cầu  khách hàng , văn phòng công chứng sẽ tích cực đơn giản hóa các thủ tục hành chính,… Chi tiết »

 • Văn Phòng Công Chứng Tân Thành
  Văn phòng công chứng Tân Thành địa chỉ và chức năng chính

  Phong cách làm việc rất chuyên nghiệp, khiến khách hàng luôn tin tưởng vào nghiệp vụ và khả năng của công chứng viên khi giao dịch tại đây. Thông tin Văn phòng công chứng Tân Thành Trưởng văn phòng: Lê Đình Thao; SĐT: 0903 176 968 Công chứng viên: Phan Công Lập; SĐT: 0949 113 773 Địa… Chi tiết »

 • Văn phòng công chứng Bàu Bàng
  Văn phòng công chứng Bàu Bàng địa chỉ , chức năng và nghĩa vụ chính.

  Thông tin Văn phòng công chứng Bàu Bàng Trưởng văn phòng: Đoàn Cao Thái; SĐT: 0916675677 Công chứng viên: Nguyễn Thị Mai; SĐT: 0975 8450295 Địa chỉ văn phòng: Ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương Số điện thoại:02743.551.998 Hình ảnh :   Vị trị trên bản đồ :     Văn phòng… Chi tiết »

 • văn phòng công chứng thanh tuyền
  Văn phòng công chứng Thanh Tuyền đại chỉ, chức năng, nhiệm vụ chính của nó.

  Thông tin Văn phòng công chứng Thanh Tuyền Trưởng văn phòng là : BÀ Nguyễn Ngọc Bích; Địa chỉ văn phòng: ĐT 744, ấp Chợ, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương; Số điện thoại: 02743.531.309 VỊ trí văn phòng công chứng:   Tổ chức hành nghề công chứng có các quyền: – Ký hợp đồng… Chi tiết »

 • Văn phòng công chứng Tân Uyên

  Văn phòng công chứng giấy tờ các giao dịch dân sự,Địa điểm này chuyên cung cấp về các dịch vụ công chứng nhà đất,Nhanh, chính xác..Phong cách làm việc rất chuyên nghiệp,  khách hàng có thể tin tưởng vào nghiệp vụ của công chứng viên tại đây . Thông tin Văn phòng công chứng Tân Uyên… Chi tiết »

 • Văn Phòng công chứng Rồng Việt Dĩ An
  Văn Phòng công chứng RỒNG VIỆT địa chỉ và chức năng

  Văn Phòng Công Chứng Rồng Việt Thành lập ngày 07-07-2011 có mã số thuế : 3701893685 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ 105B/14 Quốc lộ 1K, khu phố Nội Hoá 2, Phường Bình An, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương. Thông tin Văn phòng công chứng Rồng Việt: Trưởng văn phòng là : … Chi tiết »

 • Văn Phòng Công Chứng Phú Giáo địa chỉ và chức năng.

  Thông tin Văn phòng công chứng Phú Giáo Trưởng văn phòng là : Nguyễn Thị Hồng Phúc Công chứng viên là : Nguyễn Quốc Thắng Công chứng viên là : Nguyễn Thị Hồng Nhung ; SĐT: 0963 319 441 Địa chỉ văn phòng tại : 513 tổ 3, Kp. 9, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú… Chi tiết »

 • Văn phòng công chứng AN TÍN CHỨC NĂNG VÀ ĐỊA CHỈ

     Văn phòng công chứng AN TÍN : an toàn, nhanh chóng, uy tín mục tiêu  trong hoạt động công chứng, nhằm bảo vệ tối đa lợi ích của khách hàng. Thông tin Văn phòng công chứng An Tín Trưởng văn phòng: Ông Từ Minh Tuấn Công chứng viên là :Nguyễn Thị Diệu Quỳnh Công chứng… Chi tiết »

 • phòng công chứng số 2
  Phòng Công CHỨNG SỐ 2 địa chỉ và chức năng

  Văn phòng công chứng số 2 tỉnh Bình Dương  giúp quý khách hàng thuận tiện khi đi giao dịch công chứng Bình Dương như bất động sản, căn hộ, biệt thự, hợp đồng thuê căn hộ, ủy quyền, thừa kế, vay vốn ngân hàng, dịch thuật,…và nhiều chức năng khác. Thông tin Phòng công chứng số 2… Chi tiết »

 • phòng công chứng số 1
  Phòng công chứng số 1 đại chỉ và chức năng

   Văn phòng công chứng số 1 thực hiện các công chứng hợp đồng ủy quyền, mua bán, thế chấp động sản, bất động sản, di chúc. Sao y bản chính, chứng thực chữ ký…Thủ tục nhanh, gọn, khách hàng được hướng dẫn chu đáo.    Phòng công chứng số 1 tỉnh Bình Dương địa chỉ… Chi tiết »

 • Văn Phòng Công Chứng Thủ Dầu Một địa chỉ và chức năng

  Văn phòng công chứng tỉnh Bình Dương có thể giúp quý khách hàng thuận tiện trong việc công chứng hồ sơ giấy tờ , các hợp đồng  ủy quyền,..v..vv một cách nhanh chóng và tiết kiệm thời gian.   Thông tin Văn phòng công chứng Bình Dương Trưởng văn phòng là:  ông Phan Ngọc Sa; SĐT:… Chi tiết »

 • VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HÒA LỢI địa chỉ và chức năng.

  Thông tin Văn phòng công chứng Hòa Lợi Trưởng văn phòng là: Nguyễn Thị Thanh Thủy; Công chứng viên là : Nguyễn Thị Thi; SĐT: 0985 877 425 Địa chỉ văn phòng tại : Đường Tạo Lực 5, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Số điện thoại là : 02743.589.650    … Chi tiết »

 • Văn Phòng Công Chứng Sở Sao địa chỉ và chức năng

  Văn phòng Công Chứng Sở Sao  là nơi cung cấp những dịch vụ  công chứng các hợp đồng, giao dịch, sao y bản chính,chứng thực chữ ký, dich thuật…v..v Thông tin Văn phòng công chứng Sở Sao :   Trưởng văn phòng là : Bùi Thái Giang; SĐT: 0907123712 Công chứng viên là: Trịnh Quang Nho… Chi tiết »

 • Văn phòng công chứng Mỹ Phước
  VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG MỸ PHƯỚC ĐỊA CHỈ VÀ CHỨC NĂNG

  VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG MỸ PHƯỚC được rất nhiều người quan tâm và tìm kiếm , sau đây tôi xin giới thiệu về văn phòng này như sau:   Người đại diện là ông : Huỳnh Tấn Bình Địa chỉ tại : ô5, Lô A2, KDC Mỹ Phước 1, Đại lộ Bình Dương, Khu Phố… Chi tiết »