NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
 Tên quốc tế MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
 Tên viết tắt MB
 Mã số thuế 0100283873
 Địa chỉ Số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội, Vietnam
 Người đại diện Lê Hữu Đức
Ngoài ra Lê Hữu Đức còn đại diện các doanh nghiệp:

  • NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH HOÀN KIẾM
  • NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH MỸ ĐÌNH
  • NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH PHÚ NHUẬN
  • NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
 Điện thoại 0462661088 
 Ngày hoạt động 1998-08-07
 Quản lý bởi Cục Thuế Thành phố Hà Nội
 Loại hình DN Công ty cổ phần ngoài NN
 Tình trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cập nhật mã số thuế 0100283873 lần cuối vào 2020-05-02 08:59:48. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất? 

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
4662 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
– Chi tiết: Kinh doanh mua, bán vàng miếng
4773 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
– Chi tiết: Kinh doanh, mua bán vàng miếng
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
1) Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác. 2) Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây: a) Cho vay; b) Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác; c) Bảo lãnh ngân hàng; d) Phát hành thẻ tín dụng; đ) Bao thanh toán trong nước. 3) Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng. 4) Cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước: a) Cung ứng phương tiện thanh toán; b) Thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ. 5) Mở tài khoản: a) Mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; b) Mở tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác. 6) Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia. 7) Tham gia đấu thầu, mua, bán tín phiếu Kho bạc, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ. 8) Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp. 9) Dịch vụ môi giới tiền tệ. 10) Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 11) Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 12) Vay, cho vay, gửi, nhận gửi vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 13) Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 14) Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định. 15) Kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất. 16) Lưu ký chứng khoán. 17) Ví điện tử 18) Cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa. 19) Mua nợ. 20) Các hoạt động khác (sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận).
6499 Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Chi tiết: 1) Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn. 2) Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư. 3) Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 4) Kinh doanh giấy tờ có giá theo quy định của pháp luật. 5) Đầu tư hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ. 6) Các hoạt động khác (sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận).
6622 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
– Chi tiết: Đại lý bảo hiểm và các dịch vụ liên quan khác theo quy định của pháp luật;

Posted by & filed under Chưa được phân loại.