Giới thiệu Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 Bến Cát, Bình Dương

Posted by & filed under tin về mỹ phước 3.

Vị trí Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 

Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 được hình thành quy mô bài bản và là KCN đầu tiên tại Việt Nam xuất hiện mô hình phức hợp. Đó là tổng hợp các loại hình dịch vụ, công nghiệp, thương mại, đô thị, khu dân cư phát triển bền vững. Tạo nên sự liên kết thuận… Chi tiết »